logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miedźno realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno”.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków ora wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miedźno w wyniku zastosowania paneli fotowoltaicznych na następujących obiektach:

- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą;

- Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą,

- budynek przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie,

- budynek szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie,

- budynek dawnego gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie,

- budynek kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Miedźnie,

- budynek Urzędu Gminy w Miedźnie.

Szacowana wartość projektu - 1 010 395,80 zł

Dofinansowanie ze środków UE -  836 525,46 zł