Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Miedźno i Przystajń

logo:Fundusze Europejskie Program Regionalny,Flaga Rzeczpospolita Polska,Śląskie,Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miedźno w partnerstwie z Gminą Przystajń realizuje projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń” 

Projekt ten został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wartość całkowita projektu to kwota ok 3 233 944,09 zł. Dofinansowanie w kwocie 2 346 378,93 zł, przeznaczone zostanie na kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej wraz z wymianą źródła ciepła i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach remiz w miejscowości Podłęże Szlacheckie i Ługi-Radły. 

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w gminach: Miedźno i Przystajń w wyniku termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem OZE. 

Realizacja inwestycji (w zakresie docieplenia przegród, wymiany stolarki, modernizacji instalacji c.o. i oświetlenia oraz wymiany źródeł ciepła na kotły opalane biomasą i budowy instalacji fotowoltaicznej) w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza. 

Okres realizacji projektu: 02.07.2018  - 31.12.2021. 

Planowana wartość projektu wynosi 3 233 944,09 zł w tym: 

Współfinansowanie ze środków UE– 2 346 378,93 zł 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs