Promocja walorów turystycznych Gminy Miedźno poprzez druk map oraz folderów Gminy Miedźno w czterech wersjach językowych, a także modernizację strony internetowej Gminy Miedźno

logotyp
logotyp
logotyp

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno

Kwota dofinansowania: 18 437,98 zł

Całkowita wartość projektu: 41 656,38 zł

Okres realizacji: 21.03.2012 – 30.10.2013

Cel operacji : zwiększenie dostępu do informacji turystycznej oraz rozwinięcie oferty turystyki weekendowej i krótko pobytowej przez cały rok.

 

W ramach projektu wykonane zostały 3 mapy ścienne , 3000 szt. map turystycznych Gminy Miedźno w formacie B1, folder Gminy Miedźno w czterech wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz została zmodernizowana strona internetowa Gminy Miedźno z większym naciskiem na atrakcje turystyczne Gminy Miedźno oraz ich promocja w Internecie.