Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Władysławów

 • Beneficjent operacji: Gmina Miedźno

  Kwota dofinansowania: 24 990,00

  Całkowita wartość projektu: 45 587,24

  Miejsce realizacji operacji: Władysławów

  Okres realizacji: 02.06.2010 – 28.04.2011

  Cel operacji: poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców , a przede wszystkim dzieci i młodzieży poprze utworzenie miejsca wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania wolnego czasu. 

  Świetlica we Władysławie to budynek byłej szkoły podstawowej.

  W ramach pozyskanych z projektu środków  wykonano roboty budowlane polegające na wydzieleniu ściankami działowymi pomieszczeń w celu poprawy funkcjonalności budynku. Wydzielono ściankami działowymi toalety, w tym celu konieczne było rozebranie drewnianych podłóg i ułożenie płytek ceramicznych, rozbiórka istniejących pieców kaflowych, wymiana drzwi i wykonanie instalacji wod.kan i elektrycznej oraz naprawa tynków i malowanie pomieszczeń świetlicy.

  Miejscowości Władysławów liczy 379 mieszkańców.

  Remont świetlicy zakończono 27.04.2011 r. Odbioru końcowego prac dokonano dnia 28.04.2011