Rozbudowa drogi gminnej 656027S (ul. Łąkowa) wraz z budową zjazdów w miejscowości Miedźno

ul. Łąkowa
ul. Łąkowa
tablica ul. Łąkowa
tablica ul. Łąkowa

Zadanie gminne pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 656027S (ul. Łąkowa) wraz z budową zjazdów w miejscowości Miedźno” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 686 721,27 zł.

Rok przyznania dotacji – 2019.