Zdalna Szkoła

Loga: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach programu „Zdalna Szkoła” Gmina Miedźno zakupiła nowoczesne laptopy dla wszystkich Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu gminy. Gmina Miedźno wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o dofinansowanie zakupu 20 laptopów wraz z akcesoriami i otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł. Sprzęt komputerowy został przekazany dyrektorom szkół podstawowych z gminy.

Dzięki programowi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie otrzymał 10 komputerów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 7 natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 3.

Oszczędności z projektu przeznaczone zostaną na kolejne laptopy dla uczniów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z Gminy Miedźno, które również niebawem otrzymają Dyrektorzy placówek.   Pieniądze przeznaczone na wsparcie dla uczniów w wysokości 186 mln złotych pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020. Gmina Miedźno otrzymała w ramach programu "Zdalna Szkoła" wsparcie w wysokości 60 000,00 zł.