Kultura

Sieć szkół na terenie gminy Miedźno składa się z trzech Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w: Miedźnie, Mokrej i Ostrowach nad Okszą.

Na terenie gminy działa także Gminny Ośrodek Kultury przygotowujący ofertę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy i gości w ciągu całego roku. Wśród stałych imprez organizowanych przez GOK znajdują się: Gminny Dzień Strażaka (3 maj), Sobótka (24 czerwca), Dożynki Gminne (sierpień), Turniej Sołectw w piłce nożnej (lipiec-sierpień), Obchody rocznicy bitwy pod Mokrą (wrzesień), Mikołajki (grudzień). Przy GOK-u funkcjonują stałe formy zajęć skierowane do młodzieży m.in. studio piosenki, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne. Ich uczestnicy prezentują swoje umiejętności w trakcie festynów i uroczystości gminnych. Z opieki i wsparcia GOK-u korzystają także: Zespół Śpiewaczy Łęgowianki oraz Strażackie Orkiestry z Miedźna i Ostrów nad Okszą. W skład GOK-u wchodzi także Biblioteka, która stale rozwija posiadany księgozbiór. Uzupełnieniem oferty ośrodka są: Klub Młodzieżowy w Ostrowach nad Okszą (posiadający kawiarenkę internetową) oraz świetlice wiejskie w: Władysławowie, Izbiskach, Borowej, Kołaczkowicach i Mokrej ( prowadzona wspólnie z parafią).

W gminie działają dwa kluby sportowe: Naprzód Ostrowy i Grom Miedźno.

Dysponują boiskami sportowymi wraz z zapleczem. W jego skład wchodzą: boiska do piłki nożnej, korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej oraz boisko do Streetball'u.

 

Stroną duchową życia zajmują się Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie3 parafie rzymskokatolickie:

  1. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie (od 1425 r.)
  2. pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą (od 1922 r.)
  3. pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej (od 1981 r.)

 

Na terenie Gminy działa Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:

  1. Miedźno (S-3)
  2. Ostrowy nad Okszą (S-2)
  3. Mokra (S-2)
  4. Borowa (S-2)
  5. Władysławów (S-1)
  6. Kołaczkowice (S-1)

Strażacy poza działalnością pożarniczo - ratunkową, aktywnie współpracują z GOK przy organizacji imprez kulturalnych.