Kontakt

 

MUZEUM KULTURY PRZEWORSKIEJ I IZBA PAMIĘCI BITWY POD MOKRĄ

MOKRA 194
42-120 MIEDŹNO

(przy budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Pod Mokrą 1939 r. w Mokrej)

tel.: +48-785-880-082

email: biuro@mokra-muzeum.pl

www.mokra-muzeum.pl 

Aktualności i Wydarzenia w Muzeum ->>

muzeum

Godziny otwarcia Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą

zegar
Godziny otwarcia
Poniedziałek-
Wtorek9.30 - 14.30
Środa9.30 - 14.30
Czwartek9.30 - 14.30
Piątek10.00 - 15.00
Sobota-
Niedziela-

Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą

Gmina Miedźno dnia 24 listopada 2009 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji wynosiła: 801 528,36 zł, poziom dofinansowania wynosił: 85%, wartość dofinansowania wyniosła: 671 749,99 zł.

Przedmiotem projektu była budowa i uruchomienie muzeum kultury przeworskiej oraz stworzenie Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą.

W ramach projektu zostały przeprowadzone prace budowlane i instalacyjne, został zapewniony został nadzór inwestorski oraz promocja projektu.

Utworzone muzeum kultury przeworskiej jest pierwszym tego typu obiektem w kraju.

Projekt polegał na wybudowaniu parterowego budynku usługowo-wystawienniczego z częścią socjalną wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej umożliwiających podłączenie budynku do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektro-energetycznej itp. oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach (ogrodzenie, utwardzone dojazdy, zieleń itp.). Po odbiorach techniczny budynku wszystkie eksponaty z walk zgromadzone w Izbie Pamięci mieszczącej się w szkole podstawowej w Mokrej zostały przeniesione do wybudowanego muzeum, gdzie są właściwie przechowywane i eksponowane.

W ramach projektu zakupiono dodatkowo komputer z monitorem i telewizor umożliwiający realizację projekcji multimedialnych.

Budynek o wymiarach w rzucie 21,00m na 11,00m i parametrach technicznech:

- powierzchnia zabudowy – 229,20m2

- powierzchnia użytkowa – 176,44m2

- kubatura – 1031,40m3