150 Rocznica Powstania Styczniowego

Pole Bitwy Powstania Styczniowego - Mazówki
Pole Bitwy Powstania Styczniowego - Mazówki

Tablica upamiętniająca pole bitwy powstańczej Mazówki – 3 października 1863 roku

150 Rocznica Powstania Styczniowego
150 Rocznica Powstania Styczniowego

Bitwa pod Mazówkami z 3 października 1863 roku była ostatnią większą potyczką toczoną przez oddziały powstańcze z zaborczą armią rosyjską jesienią 1863 w okolicach Częstochowy. Dwa plutony powstańcze pod wodzą kapitana Jana Przybyłowicza i porucznika Konstantego Kraszewskiego, obozując w lesie pod Ostrowami w rejonie przysiółka Mazówki zostały otoczone przez przeważające siły rosyjskie płk. Pisanko. Mimo długiej i rozpaczliwej obrony, oddział został rozbity. Rosjanie wymordowali rannych powstańców, oszczędzając jedynie obu oficerów, których przewieźli do Dźbowa i tam 12 października powiesili.

Kronikarz wsi Ostrowy w okresie międzywojennym -Ignacy Dobosz zanotował:

"W 1863 roku we wsi Mazówki została stoczona bitwa powstańcza. Poległo 13 powstańców pogrzebanych na cmentarzu w Miedźnie. Świadkami spisanego aktu zgonu byli: wójt Miedźna Michał Musiał i sołtys wsi Ostrowy Fabian Jarzębski."

Pierwotnie mogiła powstańców była usypanym z ziemi grobem, oznaczonym jedynie drewnianym krzyżem. W okresie międzywojennym wykonano jego cementową obudowę oraz dodano tablicę z napisem "Cześć Bohaterom". W latach 80-tych ubiegłego wieku wykonano aktualny nagrobek z piaskowca. W 140 rocznicę wybuchu postania staraniem lokalnej społeczności przy mogile ustawiono tablicę z nazwiskami poległych, a na polu bitwy ustawiono obelisk.

Udało się ustalić tożsamość 9 powstańców:

  • Aleksander Mazurkiewicz z Kłobucka,
  • Józef Zawada z Kłobucka,
  • Wawrzyniec Jędrzejewski z Kamyka,
  • Józef Kamulski z Połamańca,
  • Władysław Buchwald z Rudy koło Wielunia,
  • Jan Dabioch z Dźbowa,
  • Teofil Zwoliński z Krzepic,
  • Feliks Kubicki z Krzepic,
  • Julian Konarski z Krzepic.
Grób Powstańców Styczniowych w Miedźnie
Grób Powstańców Styczniowych w Miedźnie