Wniosek Ludowego Klubu Sportowego "NAPRZÓD" Ostrowy o udzielenie dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania pn. "Modernizacja bazy sportowej Ludowego Klubu Sportowego NAPRZÓD Ostrowy".