Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno

tel. +48 34/311 40 01
tel. +48 34/311 40 02
tel. +48 34/311 40 04

e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigops(at)miedzno(dot)pl

Kierownik – Marta Radzioch

budynek GOPS
budynek GOPS