Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 24.10.2013 r.

W dniu 24.10.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury świętowano piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W uroczystości  tej wzięły udział małżeństwa zamieszkałe na terenie gminy Miedźno. Jubilaci zostali uhonorowani medalami, nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Wójt Gminy Miedźno - Andrzej Szczypiór,  w asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Leszka Idasza oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anny Orszulak.


Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczono:

1. Szymonika Jana i Stanisławę

2. Górę Józefa i Barbarę

3. Kasprzyka Tadeusza i Helenę

4. Musiała Stanisława i Helenę

5. Kasprzyka Alfreda i Irenę

6. Drabczyka Jana i Krystynę

7. Kasprzyka Stanisława i Zenobię

8. Trzepizura Józefa i Janinę

9. Musiała Wiesława i Helenę

10. Szczurka Macieja i Teresę

11. Piątek Józefa i Mariannę

 

Część artystyczną przygotowała młodzież aktywnie działająca w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Panie z Zespołu Śpiewaczy "Łęgowianki".

Wszystkim jubilatom życzymy następnych wspólnych pięćdziesięciu lat razem !

Do góry