Urząd Gminy Miedźno informuje:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

P.O. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY.

 I. Wymagania obowiązkowe:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie:

·         wyższe...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, na rok szkolny 2022/2023

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą od dnia 1 września 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. w Urzędzie Gminy w Miedźnie.

W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 października 2022 r.

Dochód...

  Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, na rok szkolny 2022/2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Borowej

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA:

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Borowej, stanowiącej własność Gminy Miedźno przeznaczonej do sprzedaży:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości (obręb, nr działki, nr KW)

Pow. [m2]

 

Przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowa...

  Czytaj więcej Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Borowej

Obwieszczenie nr 2/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 sierpnia 2022 r.

o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowy nad Okszą wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

  Czytaj więcej Obwieszczenie nr 2/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Strona 1 z 67.