Urząd Gminy Miedźno informuje:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Piknik sportowy z Gromem...

  Czytaj więcej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wycieczka okolice...

  Czytaj więcej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wyjazd...

  Czytaj więcej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wniosek Klubu Sportowego "Naprzód" Ostrowy o udzielenie dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania pn. "Modernizacja...

Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść wniosku złożonego przez Klubu Sportowego "Naprzód" Ostrowy o udzielenie dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania pn. "Modernizacja bazy sportowej Ludowego Klubu Sportowego Naprzód Ostrowy".

  Czytaj więcej Wniosek Klubu Sportowego "Naprzód" Ostrowy o udzielenie dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania pn. "Modernizacja bazy sportowej Ludowego Klubu Sportowego Naprzód Ostrowy"

Strona 1 z 66.