Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 25 maja 2022 r. do 6 czerwca 2022 r publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2022/2023. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia 44/2022 z dnia 20 maja...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2022/2023

Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram...

Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021.

1.       W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego...

  Czytaj więcej Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021.

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej...

  Czytaj więcej Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w...

  Czytaj więcej Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Strona 1 z 63.