Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 22 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 41/2023 z dnia 17-05-2023 r.;

Uwagi do...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno

Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 22 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów. Projekt uchwały...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 15 maja 2023 r. do 25 maja 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i za pobyt w ośrodkach wsparcia. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i za pobyt w ośrodkach wsparcia

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 28 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posi

Strona 1 z 68.