Urząd Gminy Miedźno informuje:

Zaproszenie do prac w Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do prac w Komisji Konkursowej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w...

  Czytaj więcej Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 28 listopada 2022 r. do 11 grudnia 2022 r. publiczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:

- w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOCNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE

JEDEN ETAT NA STANOWISKU PRACOWNIK SOCJALNY UMOWA NA ZASTĘPSTWO

I. Wymiar czasu pracy: 1 etat (zastępstwo)

II. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie...
  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Strona 1 z 67.