Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 23 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 17 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciek

Rozpoczęcie działalności Ośrodka Wsparcie dla cudzoziemców mieszkających w województwie śląskim

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach oferuje bezpłatną pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących województwo śląskie.Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach oferuje bezpłatną pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących województwo śląskie.

  Czytaj więcej Rozpoczęcie działalności Ośrodka Wsparcie dla cudzoziemców mieszkających w województwie śląskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”

Program skierowany jest do seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

  Czytaj więcej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”

Strona 2 z 65.