Urząd Gminy Miedźno informuje:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy...

Wójt Gminy Miedźno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Miedźno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

  Czytaj więcej Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno”.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 10 listopada 2021 r. do 22 listopada 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 10 listopada 2021 r. do 22 listopada 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 10 listopada 2021 r. do 22 listopada 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Strona 2 z 63.