Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r. w...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 28 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr 20/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomicz

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno na lata...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 27 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno na lata 2023 – 2030. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 21/2023 z...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno na lata 2023 - 2030

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 60/VII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 27 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr 60/VII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 60/VII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 6 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2023 roku. Projekt uchwały stanowi...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2023 roku.

Strona 2 z 68.