Urząd Gminy Miedźno informuje:

Obwieszczenie nr 6/2021 Wójta Gminy Miedźno

w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie "TARPAN” w Mokrej na terenie Gminy Miedźno

  Czytaj więcej Obwieszczenie nr 6/2021 Wójta Gminy Miedźno

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 27 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Obwieszczenie nr 5/2021 Wójta Gminy Miedźno

w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez koło łowieckie "Cietrzew” w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach na terenie Gminy Miedźno

  Czytaj więcej Obwieszczenie nr 5/2021 Wójta Gminy Miedźno

Obwieszczenie nr 4/2021 Wójta Gminy Miedźno

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Miedźno - tereny położone na wschód od drogi wojewódzkiej D-491"

  Czytaj więcej Obwieszczenie nr 4/2021 Wójta Gminy Miedźno

Strona 3 z 63.