Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 24 października 2022 r. do 2 listopada 2022 r.  publiczne konsultacje projektu uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia <link...</span>

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 24 października 2022 r. do 2 listopada 2022 r. publiczne konsultacje projektu uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia <link...</span>

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Gala z okazji...

  Czytaj więcej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

P.O. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY.

 I. Wymagania obowiązkowe:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie:

·         wyższe...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

Strona 3 z 69.