Obwieszczenie nr 2/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 sierpnia 2022 r.

o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowy nad Okszą wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Do góry