Obwieszczenie nr 4/2021 Wójta Gminy Miedźno

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Miedźno - tereny położone na wschód od drogi wojewódzkiej D-491"

Do góry