Wniosek Klubu Sportowego "Naprzód" Ostrowy o udzielenie dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania pn. "Modernizacja bazy sportowej Ludowego Klubu Sportowego Naprzód Ostrowy"

Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść wniosku złożonego przez Klubu Sportowego "Naprzód" Ostrowy o udzielenie dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania pn. "Modernizacja bazy sportowej Ludowego Klubu Sportowego Naprzód Ostrowy".

Do góry