Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 11.05.2022 r., sygn. akt IV K 90/20 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 06.12.2022 r., sygn. akt VII Ka 845/22

Do góry