Archiwalne ogłoszenia

Mammobus w Miedźnie 18 maja 2021 r.

Po raz kolejny zapraszamy kobiety w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, wykonywane w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

  Czytaj więcej Mammobus w Miedźnie 18 maja 2021 r.

Rozpoczyna się spis powszechny!

Rozpoczyna się spis powszechny! Najważniejsze badanie realizowane przez statystykę publiczną, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski.

  Czytaj więcej Rozpoczyna się spis powszechny!

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 23 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 17 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciek

Strona 1 z 84.