W urzędzie Gminy Miedźno działa punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt działa na podstawie porozumienia zawartego 1 sierpnia 2019 roku. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Mieszkańcy mogą skorzystać w punkcie informacyjno-konsultacyjnym z rzetelnego doradztwa oraz pomocy podczas składania wniosku o dofinansowanie, dodatkowo poszerzono zakres działania punktu o rozliczania przedsięwzięć beneficjentów programu poprzez składanie wniosków o płatność.Punkt jest czynny w każdy wtorek od godz. 8:00 do 18:00.

Obsługa punktu:

Anita Zawierucha- Dobroś, tel. 343106963, email: a.zawierucha@miedzno.pl

Urszula Tokarska, tel. 343106965, email: u.tokarska@miedzno.pl

Informacja o maksymalnej kwocie dofinansowania "Czyste Powietrze".

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy maksymalne kwoty dofinansowania jakie można uzyskać z programu "Czyste Powietrze", a także …

Read More
Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych …

Read More
OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Ostrzezenie-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow-programu-Czyste-Powietrze-do-drukuPobierz

Read More
Zapowiedź zmian w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła, które mogą stanowić koszt kwalifikowany

W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste …

Read More
Aktualne dane o wdrażaniu programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Miedźno

Aktualne dane o wdrażaniu programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Miedźno (stan od początku trwania programu do dnia 31 grudnia 2023 r.) …

Read More
Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie  emisji pyłów i innych zanieczyszczeń …

Read More
Skip to content