Menu Zamknij

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Miedźno usytuowana jest w północnej części województwa śląskiego, gdzie zajmuje powierzchnię 113,17 km2. Zamieszkuje ją około 7,5 tys. osób w jedenastu wsiach: Miedźno, Kołaczkowice, Mokra, Ostrowy nad Okszą, Mazówki, Rywaczki, Nowy Folwark, Izbiska, Borowa, Władysławów, Wapiennik.
W Miedźnie - lokalnym ośrodku o funkcji mieszkaniowo - usługowej, koncentrują się obiekty związane z obsługą ludności, jak i swoją siedzibę mają tam władze gminy.
Podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo - głównie małoobszarowe gospodarstwa indywidualne, o produkcji roślinno - zwierzęcej. Tereny upraw znajdują się głównie w centralnej części gminy. Tereny leśne stanowią około 42% powierzchni gminy zajmując jej wschodnią, północno - wschodnią i zachodnią część. Na terenie gminy brak jest praktycznie ośrodków przemysłowych. Funkcją uzupełniającą w gminie jest rekreacja.
Wzdłuż północnej granicy gminy biegnącej korytem rzeki Liswarty, w malowniczej dolinie rzeki otoczonej lasami sosnowymi powstały chaotyczne zespoły zabudowy rekreacyjnej.


Skip to content