Menu Zamknij

Rekrutacja do projektu  „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

W dniach 13 – 28 maja 2024 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i …

Read More

„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru FESL.05.14-IP.02-054/23, …

Read More

Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gm. Miedźno

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 139 028,00 zł, co stanowi 30,69 % …

Read More

„Dostawa i montaż instalacji wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno”

Celem głównym projektu jest: wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminach: Przystajń iMiedźno - w wyniku …

Read More

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINACH MIEDŹNO I PRZYSTAJŃ

Gmina Miedźno w partnerstwie z Gminą Przystajń zrealizowała projekt pn.: „Poprawa efektywnościenergetycznej budynków użyteczności publicznej w …

Read More

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZ STRAŻACKICH W BOROWEJ ORAZ WE WŁADYSŁAWOWIE WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA

22 lipca 2022 roku podpisane zostały umowy z Wykonawcami prac związanych z przebudową oraz termomodernizacją budynków remiz strażackich w …

Read More

CYFROWA GMINA

Gmina Miedźno otrzymała dofinansowanie w wysokości 225 540,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, …

Read More

ZDALNA SZKOŁA +

W ramach programu „Zdalna Szkoła” Gmina Miedźno zakupiła nowoczesne laptopy dla wszystkich Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu gminy. …

Read More

ZDALNA SZKOŁA

W ramach programu „Zdalna Szkoła” Gmina Miedźno zakupiła nowoczesne laptopy dla wszystkich Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu gminy. …

Read More

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miedźno w miejscowości Izbiska

Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno" mająca na celu zwiększenie …

Read More

Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno

Gmina Miedźno realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla…

Read More

Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno

Gmina Miedźno w okresie od 01.07.2019 r. do 01.05.2021 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …

Read More

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W MIEDŹNIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MIEDŹNIE Głównym celem projektu jest poprawa efektywności w sektorze publicznym …

Read More

Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno

Gmina Miedźno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie …

Read More

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEGO ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z OBSZARU POWIATU KŁOBUCKIEGO

Zakres projektu Zakres projektu obejmuje budowę na terenie Powiatu Kłobuckiego Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, …

Read More

REGIONLANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

Subregion Północny województwa śląskiego jest jednostką terytorialną zdefiniowaną w pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego …

Read More

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEDŹNO

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy MiedźnoBeneficjent …

Read More

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą

Celem projektu jest: zwiększony odsetek ludności gminy Miedźno korzystającej z systemu oczyszczania scieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków …

Read More

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO E–REGION CZĘSTOCHOWSKI

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest  przez Unię …

Read More

Termomodernizacje i wymiany źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedźno w latach 2008-2014, wartość ogółem 975847,72 zł

Rok 2008  Remont i Termomodernizacja Budynku „Agronomówki” w miejscowości Miedźno w kwocie 91 387,76 zł. Termomodernizację budynku…

Read More

PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY MIEDŹNO POPRZEZ DRUK MAP ORAZ FOLDERÓW GMINY MIEDŹNO W CZTERECH WERSJACH JĘZYKOWYCH, A TAKŻE MODERNIZACJĘ STRONY INTERNETOWEJ GMINY MIEDŹNO

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Kwota dofinansowania: 18 437,98 zł Całkowita wartość projektu: 41 656,38 zł …

Read More

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO "E-USŁUGI DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO"

Zakres projektu Zakres projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" …

Read More

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ DREWNIANEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY NAD OKSZĄ, GMINA MIEDŹNO

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Kwota dofinansowania: 10 883,25 zł Całkowita wartość projektu: 19 101,00 zł …

Read More

ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA MUZEUM KULTURY PRZEWORSKIEJ I IZBY PAMIĘCI BITWY POD MOKRĄ

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Kwota dofinansowania: 19 378,56 zł Całkowita wartość projektu:  34 044,00 …

Read More

OGÓLNODOSTĘPNY PLAC ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWÓW, BOROWA, KOŁACZKOWICE W GMINIE MIEDŹNO

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Kwota dofinansowania: 51 967,00 Całkowita wartość projektu: 83 456,40 Miejsce realizacji operacji: …

Read More

BUDOWA KANALIZACJI SANITRANEJ W KOŁACZKOWICACH DUŻYCH, KOŁACZKOWICACH MAŁYCH ORAZ W MIEDŹNIE W ULICACH: CZĘSTOCHOWSKIEJ, ŁĄKOWEJ, FILIPOWICZA I SOSNOWEJ

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Całkowita wartość projektu: 7 800 601,42 zł Dofinansowanie ze środków EFRR:  5 057 …

Read More

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWÓW

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Kwota dofinansowania: 24 990,00 Całkowita wartość projektu: 45 587,24 Miejsce …

Read More

POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY ZBIORNIKU WODNYM W OSTROWACH NAD OKSZĄ

W 2010 roku zagospodarowane zostały działki nr 21/3 i 22 położone bezpośrednio przy zbiorniku wodnym w Ostrowach nad Okszą tak, aby …

Read More

Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą

Gmina Miedźno dnia 24 listopada 2009 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu …

Read More
Skip to content