Menu Zamknij

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej Organ prowadzący szkołę:Gmina Miedźno ul. …

więcej

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętów

Wójt Gminy Miedźno informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia …

więcej

Ogłoszenie

Ogloszenie-BIP-2923-23Pobierz

więcej

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie …

więcej

Nabór na pracownika socjalnego w GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza otwartyi konkurencyjny nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności …

więcej

Wniosek Klubu Sportowego "Grom" Miedźno o udzielenie dotacji celowej na zakup wózka do malowania linii oraz specjalistycznej farby

W dniu 31.10.2022 r. Klub Sportowy Naprzód Ostrowy złożył wniosek o udzieleniedotacji celowej na wsparcie realizacji zadania pn. „Zakup wózka do …

więcej

III Konsultacje społeczne PZM Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Informujemy, iż Przewodniczący Związku Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu i …

więcej

Ogłoszenie dla mieszkańców

Mieszkańcy agnez

więcej

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. w …

więcej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 31 lipca 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w …

więcej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 22 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy …

więcej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 22 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy …

więcej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i za pobyt w ośrodkach wsparcia

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 15 maja 2023 r. do 25 maja 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy …

więcej
Skip to content