Menu Zamknij

Andrzej Wilczkowski

W uznaniu zasług dla upamiętnienia heroicznego boju Wołyńskiej Brygady Kawalerii stoczonego 1 września 1939 roku na polach wsi Mokra, promocji wsi Mokra i Gminy Miedźno w kraju i zagranicą, autorowi książki "Anatomia boju" Rada Gminy Miedźno Uchwałą Nr 169/XXIV/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 sierpnia 2008 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Gminy Miedźno.


Skip to content