Menu Zamknij

MUZEUM KULTURY PRZEWORSKIEJ I IZBA PAMIĘCI BITWY POD MOKRĄ

adres: Mokra 194, 42-120 Miedźno
Będąc w Mokrej warto odwiedzić Muzeum Kultury Przeworskiej i Izbę Pamięci Bitwy pod Mokrą. Budynek zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk pod Mokrą 1939 r. Mokra zasłynęła w historii Polski poprzez przeprowadzoną bitwę, która była jednym z pierwszych starć zbrojnych Wojska Polskiego podczas II wojny światowej, które ze względu na specyficzny charakter walk są godne upamiętnienia. Na polu bitwy corocznie odbywają się uroczystości patriotyczne z udziałem turystów, władz wojewódzkich i krajowych. Obecnie wszystkie eksponaty związane z bitwą pod Mokrą, pamiątki z uroczystości oraz cmentarzyskiem z okresu kultury Przeworskiej są zgromadzone i przechowywane w budynku muzeum.
Budowa Muzeum możliwa była przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą, zostało otwarte dnia 11 listopada 2011 roku. Kontynuuje ono zamierzenia jakie przyświecały istniejącej w Szkole Podstawowej w Mokrej  izbie.  Zadaniem Muzeum jest właściwe przechowywanie  i eksponowanie zbiorów, które pochodzą z różnych okresów. Część z nich (manierki, łuski od nabojów) z okresu po II wojnie światowej.  Eksponaty dotyczą nie tylko wojsk polskich, ale i niemieckich oraz sowieckich. Część mundurów dotyczy wojsk 2 Korpusu PSZ na Zachodzie.  Poza stałymi wystawami w roku 2011 zorganizowane zostały także wystawy czasowe m.in. wystawa modeli czołgów, okrętów wojennych oraz samolotów z okresu II Wojny Światowej autorstwa Stefana Gadziny, wystawa motocykla BMW R-71 oraz wystawa autorstwa Jacka Jaśkiewicza zatytułowana "Wolni i solidarni". Dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz grup zorganizowanych przygotowane są lekcje muzealne pt. "Żywe oblicza historii".

Skip to content