Menu Zamknij

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINACH MIEDŹNO I PRZYSTAJŃ

Gmina Miedźno w partnerstwie z Gminą Przystajń zrealizowała projekt pn.: „Poprawa efektywnościenergetycznej budynków użyteczności publicznej w …

więcej

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI IZBISKA W RAMACH INICJATYWY SOŁECKIEJ

Dzięki środkom pochodzącym z dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” Gmina Miedźno zrealizowała projekt dotyczący …

więcej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZ STRAŻACKICH W BOROWEJ ORAZ WE WŁADYSŁAWOWIE WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA

22 lipca 2022 roku podpisane zostały umowy z Wykonawcami prac związanych z przebudową oraz termomodernizacją budynków remiz strażackich w …

więcej

CYFROWA GMINA

Gmina Miedźno otrzymała dofinansowanie w wysokości 225 540,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, …

więcej

ZDALNA SZKOŁA +

W ramach programu „Zdalna Szkoła” Gmina Miedźno zakupiła nowoczesne laptopy dla wszystkich Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu gminy. …

więcej

Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6 773 208,04 zł, stanowiącej 70% kosztów …

więcej

Rozbudowa drogi gminnej nr 656010S -ul. Gen. Juliana Filipowicza w miejscowości Miedźno , gm. Miedźno

Zakończona została kolejna inwestycja w Gminie Miedźno dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach projektu …

więcej

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 656027S (UL. ŁĄKOWA) WRAZ Z BUDOWĄ ZJAZDÓW W MIEJSCOWOŚCI MIEDŹNO

Zadanie gminne pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 656027S (ul. Łąkowa) wraz z budową zjazdów w miejscowości Miedźno” zostało dofinansowane ze …

więcej

ZDALNA SZKOŁA

W ramach programu „Zdalna Szkoła” Gmina Miedźno zakupiła nowoczesne laptopy dla wszystkich Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu gminy. …

więcej

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W OSTROWACH NAD OKSZĄ

Gmina Miedźno, przy wsparciu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zrealizowała zadanie inwestycyjne …

więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miedźno w miejscowości Izbiska

Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno" mająca na celu zwiększenie …

więcej

Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno

Gmina Miedźno realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla…

więcej

Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno

Gmina Miedźno w okresie od 01.07.2019 r. do 01.05.2021 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego …

więcej

REMONT DROGI GMINNEJ NR 656 043 S OSTROWY NAD OKSZĄ (UL. ZADWORNA) - BOROWA W GMINIE MIEDŹNO POWIAT KŁOBUCKI

Przedmiotem projektu był remont drogi gminnej nr 656 043 S Ostrowy nad Okszą - Borowa na odcinku 4,358 km. Projekt zakładał również …

więcej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W MIEDŹNIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MIEDŹNIE Głównym celem projektu jest poprawa efektywności w sektorze publicznym …

więcej

Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno

Gmina Miedźno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie …

więcej

REGIONLANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

Subregion Północny województwa śląskiego jest jednostką terytorialną zdefiniowaną w pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego …

więcej

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEDŹNO

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy MiedźnoBeneficjent …

więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą

Celem projektu jest: zwiększony odsetek ludności gminy Miedźno korzystającej z systemu oczyszczania scieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków …

więcej

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO E–REGION CZĘSTOCHOWSKI

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest  przez Unię …

więcej

Termomodernizacje i wymiany źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedźno w latach 2008-2014, wartość ogółem 975847,72 zł

Rok 2008  Remont i Termomodernizacja Budynku „Agronomówki” w miejscowości Miedźno w kwocie 91 387,76 zł. Termomodernizację budynku…

więcej

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO "E-USŁUGI DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO"

Zakres projektu Zakres projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" …

więcej

OCHRONA I POPRAWA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA TERENIE GMINY MIEDŹNO POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W roku 2013 Gmina Miedźno przystąpiła do realizacji projektu pn. „Ochrona i poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie …

więcej

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ DREWNIANEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY NAD OKSZĄ, GMINA MIEDŹNO

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Kwota dofinansowania: 10 883,25 zł Całkowita wartość projektu: 19 101,00 zł …

więcej

ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA MUZEUM KULTURY PRZEWORSKIEJ I IZBY PAMIĘCI BITWY POD MOKRĄ

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Kwota dofinansowania: 19 378,56 zł Całkowita wartość projektu:  34 044,00 …

więcej

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOŁACZKOWICACH DUŻYCH, KOŁACZKOWICACH MAŁYCH ORAZ W MIEDŹNIE W ULICACH: CZĘSTOCHOWSKIEJ, ŁĄKOWEJ, FILIPOWICZA I SOSNOWEJ

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Całkowita wartość projektu: 6 508 704,53 zł Wnioskowane dofinansowanie: 5 063 395,23 zł …

więcej

OGÓLNODOSTĘPNY PLAC ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWÓW, BOROWA, KOŁACZKOWICE W GMINIE MIEDŹNO

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Kwota dofinansowania: 51 967,00 Całkowita wartość projektu: 83 456,40 Miejsce realizacji operacji: …

więcej

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" (BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM) W MIEDŹNIE

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Wartość całkowita: 1 049 179,30 zł Wnioskowane dofinansowanie: 826 000,00 zł (w tym 493 …

więcej

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWÓW

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Kwota dofinansowania: 24 990,00 Całkowita wartość projektu: 45 587,24 Miejsce …

więcej

HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROWACH NAD OKSZĄ

Inwestycja została zgłoszona do programu rozwoju bazy sportowej dnia 04.01.2010 roku. W dniu 21 kwietnia 2010 r. Sejmik Województwa Śląskiego …

więcej

REMONT CHODNIKA PRZY UL. WOŁYŃSKIEJ W WAPIENNIKU

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Całkowita wartość projektu: 390 125,73 zł Miejsce realizacji operacji: Wapiennik, ul. Wołyńska  …

więcej

REMONT CHODNIKA MOKRA II-MOKRA I

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno Całkowita wartość projektu:  316 630,06 Miejsce realizacji operacji: Mokra Okres realizacji: …

więcej

POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY ZBIORNIKU WODNYM W OSTROWACH NAD OKSZĄ

W 2010 roku zagospodarowane zostały działki nr 21/3 i 22 położone bezpośrednio przy zbiorniku wodnym w Ostrowach nad Okszą tak, aby …

więcej

Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą

Gmina Miedźno dnia 24 listopada 2009 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu …

więcej

Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Miedźnie

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno; Całkowita wartość projektu: 1 145 910,06 zł; Miejsce realizacji: Miedźno ul. Ułańska…

więcej
Skip to content