Menu Zamknij

Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6 773 208,04 zł, stanowiącej 70% kosztów kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zmodernizowane zostaną cztery drogi gminne w miejscowości Miedźno : ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Ogrodowa oraz ul. Polna. Przebudowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienia, chodników oraz energooszczędnego oświetlenia. Jest to zadanie wieloletnie, które zakończy się w 2022 roku.

Skip to content