Menu Zamknij

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Miedźno w latach 2015 - 2021, których celem jest poprawa efektywności energetycznej.- wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy, np.2018 r. – 2020 r. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasę w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.
2021 r.-2022 r. Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w tym wykonanie termomodernizacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2021 r. – 2022 r. Realizacja inwestycji pn. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasę w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.- dokonywanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, np.
2016 r. – 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej w Ostrowach nad Okszą ul. Kasztanowa w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.2018 r. Przebudowa ul. Elizy Orzeszkowej w Miedźnie w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.
2019 r. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.
2019 r. Realizacja inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Dębowej, ul. Ogrodowej, ul. Polnej, ul. Sosnowej w Miedźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.
2020 r. Przebudowa dróg gminnych w Ostrowach nad Oksza ul. Szkolna i Przedszkolna w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.2020 r. Wykonano 7 instalacji ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj o łącznej mocy 164,97 kWp.
2020 r. Przebudowa i rozbudowa ul. gen. Juliana Filipowicza w Miedźnie oraz skrzyżowania DG nr 656014 S i 656061 S w Kołaczkowicach w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.2021 r. Realizacja inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zostanie wykonane nowe oświetlenie typu LED.2021 r. Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych: ul. Brzozowa, ul. Leśna, ul. Cicha oraz ul. Bór w Ostrowach nad Okszą w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.
2021 r. –2022 r. Realizacja inwestycji pn. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasę w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,4 kWp.- dokonywanie wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji, np.2018 r.-2020 r. wykonano wymianę oświetlenia zewnętrznego budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie na energooszczędne oświetlenie typu LED.2021 r.-2022 r. wykonano wymianę oświetlenia w części budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej na energooszczędne oświetlenie typu LED.

Skip to content