Menu Zamknij

Kontakt 
MUZEUM KULTURY PRZEWORSKIEJ I IZBA PAMIĘCI BITWY POD MOKRĄ
MOKRA 194
42-120 MIEDŹNO
(przy budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Pod Mokrą 1939 r. w Mokrej)
tel.: +48-785-880-082
email: biuro@mokra-muzeum.pl
www.mokra-muzeum.pl 

GODZINY OTWARCIA MUZEUM KULTURY PRZEWORSKIEJ I IZBY PAMIĘCI BITWY POD MOKRĄ
Poniedziałek -
Wtorek 9.30 - 14.30
Środa 9.30 - 14.30
Czwartek 9.30 - 14.30
Piątek 10.00 - 15.00
Sobota -
Niedziela -

Pozostałe godziny są godzinami pracy wewnętrznej jednostki.

MUZEUM KULTURY PRZEWORSKIEJ I IZBA PAMIĘCI BITWY POD MOKRĄ

Gmina Miedźno dnia 24 listopada 2009 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Całkowita wartość inwestycji wynosiła: 801 528,36 zł, poziom dofinansowania wynosił: 85%, wartość dofinansowania wyniosła: 671 749,99 zł.
Przedmiotem projektu była budowa i uruchomienie muzeum kultury przeworskiej oraz stworzenie Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą.
W ramach projektu zostały przeprowadzone prace budowlane i instalacyjne, został zapewniony został nadzór inwestorski oraz promocja projektu.
Utworzone muzeum kultury przeworskiej jest pierwszym tego typu obiektem w kraju.
Projekt polegał na wybudowaniu parterowego budynku usługowo-wystawienniczego z częścią socjalną wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej umożliwiających podłączenie budynku do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektro-energetycznej itp. oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach (ogrodzenie, utwardzone dojazdy, zieleń itp.). Po odbiorach techniczny budynku wszystkie eksponaty z walk zgromadzone w Izbie Pamięci mieszczącej się w szkole podstawowej w Mokrej zostały przeniesione do wybudowanego muzeum, gdzie są właściwie przechowywane i eksponowane.
W ramach projektu zakupiono dodatkowo komputer z monitorem i telewizor umożliwiający realizację projekcji multimedialnych.
Budynek o wymiarach w rzucie 21,00m na 11,00m i parametrach technicznech:- powierzchnia zabudowy – 229,20m2- powierzchnia użytkowa – 176,44m2- kubatura – 1031,40m3

Skip to content