Menu Zamknij

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI IZBISKA W RAMACH INICJATYWY SOŁECKIEJ

Dzięki środkom pochodzącym z dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” Gmina Miedźno zrealizowała projekt dotyczący doposażenia placu zabaw w miejscowości Izbiska. W ostatnich latach, w dawnym budynku szkoły powstała świetlica wiejska, stanowiącą centrum integracji dla mieszkańców miejscowości. Jednak niezagospodarowany pozostał teren wokół świetlicy, na którym znajdował się stary plac zabaw, którego użytkowanie było niebezpieczne dla dzieci. W związku z powyższym sołtys miejscowości Izbiska zgłosił do realizacji inwestycję polegającą na zakupie urządzeń zabawowych, które zostaną zamontowane na istniejącym placu zabaw.

Zakupiony i zamontowany został nowy zestaw zabawowy, huśtawka z bocianim gniazdem oraz linarium. Pod urządzeniami wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 39 977,24 zł, z czego 19 988,62  zł to środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego a pozostała kwota to środki z funduszu sołeckiego sołectwa Izbiska. Realizacja zadania pozwoliła na stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci z miejscowości i będzie sprzyjała integracji społecznej mieszkańców.

Skip to content