Menu Zamknij

III Konsultacje społeczne PZM Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Informujemy, iż Przewodniczący Związku Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zgłaszania uwag do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W załączeniu przekazujemy obwieszczenie, projekt dokumentu oraz formularz uwag. Zapraszamy do udziału w III etapie konsultacji społecznych.

Wnioski i uwagi do projektu można składać od 9 października do 29 października 2023 r. pod adresem e-mail: konsultacje@lpw-grupa.pl.

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach:
16.10.2023 r. o godz. 17:00-19:30 w Przyrowie,
Urząd Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7 (sala sesyjna)

17.10.2023 r. o godz. 17.00-19.30, w Kłobucku,
Starostwo Powiatowe  ul. Skorupki 46A sala 214

18.10.2023 r. o godz. 17.00-19.00 w Myszkowie,
Starostwo Powiatowe przy ul. Pułaskiego 6 pok. nr 19 (sala sesyjna)

20.10.2023 r. o godz. 17.00-19:30 w Częstochowie,
Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Śląska 3/5

Skip to content