Menu Zamknij

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Miedźno

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,…

Nabór na pracownika socjalnego w GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza otwartyi konkurencyjny nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko: pracownik socjalny.                                                                                                                     

Skip to content