Menu Zamknij

Wniosek Klubu Sportowego „Grom” Miedźno o udzielenie dotacji celowej na zakup wózka do malowania linii oraz specjalistycznej farby

W dniu 31.10.2022 r. Klub Sportowy Naprzód Ostrowy złożył wniosek o udzielenie
dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania pn. „Zakup wózka do malowania linii oraz
specjalistycznej farby”
Na podstawie § 3 ust. 13 Uchwały Nr 249/XXXIII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 maja
2022 r. Wójt Gminy Miedźno informuje o przyjęciu do rozpatrzenia wniosku o udzielenie
dotacji celowej dla Klubu Sportowego „Grom” Miedźno
Wniosek Klubu Sportowego „Grom” Miedźno złożony dnia 31.10.2023 r. został
opublikowany:

  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźno;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.
Skip to content