Menu Zamknij

Ekologiczne pracownie w Ostrowach nad Okszą

W piątek 27 października, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach
nad Okszą, odbyła się uroczystość otwarcia dwóch ekologicznych pracowni,
które powstały dzięki pozyskanym dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wiosną bieżącego roku nasza gmina znalazła się w gronie laureatów dwóch
konkursów organizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach – „Zielona
pracownia” oraz „Ekopracownia pod chmurką”.

W połowie marca szkole przyznano dotację w wysokości 12 tys. zł na
przygotowanie koncepcji zielonej pracowni „Ekologiczne To i Owo”.
Następnie gmina otrzymała środki na jej wykonanie w kwocie 48 tys. zł.
Dorzucając wkład własny, zostały one wykorzystane na prace remontowe,
wyposażenie przestrzeni w nowe meble oraz zakup pomocy dydaktycznych,
sprzętu audio-video i komputerowego.

Celem konkursu „Zielona Pracownia” jest dofinansowanie w formie dotacji
wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych,
chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach od 4 do 8 szkół
podstawowych oraz w szkołach średnich.

Z początkiem czerwca natomiast rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu
„Ekopracownia pod chmurką”. Do naszej gminy trafiło 70 tys. zł, dzięki
czemu w Ostrowach nad Okszą stworzyliśmy ekologiczną przestrzeń
dydaktyczną na świeżym powietrzu.

Celem konkursu, w którym nasz samorząd wziął udział, było dofinansowanie
zadań dotyczących utworzenia na terenie należącym do placówek
oświatowych przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu
przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach
podstawowych oraz szkołach średnich województwa śląskiego.

Dzięki pozyskaniu tej dotacji powstał „Ekozakątek nad Białą Okszą”.
Pięknie zagospodarowana i zaaranżowana została część przyszkolnego
terenu, którą wyposażono w elementy małej architektury, nowe nasadzenia
drzew, krzewów i roślin. Pojawiła się również stacja meteorologiczną,
skalniak z roślinami, ule i tablice edukacyjne.

fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą

Skip to content