Menu Zamknij

Gmina Miedźno liderem rozwoju w powiecie kłobuckim

Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił pod koniec października „Ranking
Samorządów 2023”, przedstawiający polskie gminy w świetle efektywności,
ale i wyzwań przed jakimi jeszcze stoją, na ścieżce zrównoważonego
rozwoju.

Spośród 1513 gmin wiejskich w kraju Gmina Miedźno sklasyfikowana została
na 139. miejscu. Uzyskaliśmy najlepszy wynik punktowy spośród wszystkich
gmin w powiecie kłobuckim i jednocześnie drugi w całym subregionie
częstochowskim, który obejmuje powiaty kłobucki, częstochowski i
myszkowski.

Kolejny rok z rzędu Ogólnopolski Ranking Samorządów Rzeczpospolitej
potwierdził, że od kilku lat Gmina Miedźno znajduje się w czołówce
najlepiej zarządzanych samorządów w kraju. Tych, które dobrze dbają o
zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.

Coroczne zestawienie przygotowywane przez uznanych ekspertów
współpracujących z redakcją dziennika stanowi ważne narzędzie, które
pozwala na ocenę kondycji samorządów, analizę ich działań oraz
identyfikację obszarów, w których konieczne są dalsze inicjatywy.

Przygotowywane jest na podstawie szczegółowej analizy danych w różnych
aspektach działalności. Kryteria oceny obejmują ponad pięćdziesiąt
wskaźników. Główne kategorie, które są brane pod uwagę, to przede
wszystkim efektywność zarządzania finansami, infrastruktura, edukacja,
kultura, ochrona zdrowia, a także dostęp do usług publicznych.

Źródłem danych są informacje udostępniane przez Główny Urząd
Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze
lokalne w specjalnej ankiecie.

Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane jest w podziale na
trzy główne kategorie: gminy wiejskie (GW), gminy miejskie i
miejsko-wiejskie (GMiMW) oraz miasta na prawach powiatu. Z powiatu
kłobuckiego w drugiej z tych kategorii sklasyfikowano oczywiście
Krzepice i Kłobuck.

Miedźno – 139 miejsce, 47,59 pkt. (GW)
Panki – 356 miejsce, 42,75 pkt. (GW)
Przystajń – 429 miejsce, 41,88 pkt. (GW)
Popów – 679 miejsce, 39,37 pkt. (GW)
Krzepice – 489 miejsce, 37,60 pkt. (GMiMW)
Lipie – 1278 miejsce, 31,96 pkt. (GW)
Kłobuck – 794 miejsce, 31,68 pkt. (GMiMW)
Wręczyca Wielka – 1387 miejsce, 29,82 pkt. (GW)
Opatów – 1391 miejsce, 29,72 pkt. (GW)

– „Ranking Samorządów” Rzeczpospolitej to istotna ilustracja oceny pracy
i osiągnięć samorządów na różnych szczeblach. Wyniki pozwalają na
weryfikację skuteczności działań w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju
wspólnoty lokalnej. To również doskonała okazja do refleksji nad tym,
jakie działania są jeszcze konieczne, aby polepszyć jakość życia
mieszkańców. Wskazuje na obszary, w których konieczne są dalsze wysiłki
– komentuje wójt Piotr Derejczyk.

Zestawienie przygotowane przez dziennik „Rzeczpospolita” to w ostatnim
czasie kolejny przykład uznania ogólnopolskich gremiów dla osiągnięć
Gminy Miedźno. Kilka tygodni temu prezentowaliśmy wyniki rankingu
„Liderzy Inwestycji 2023” pisma „Wspólnota”, w którym poziom wydatków
inwestycyjnych na każdego mieszkańca w minionych trzech latach uplasował
nasz samorząd na drugim miejscu w powiecie kłobuckim.

Skip to content