Menu Zamknij

Komunikat dot. możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach wdrażanego nowego Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. 

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program  
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie  
wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.  
FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 
2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom  
najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub  
posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia  
społecznego – tzw. działaniach towarzyszących. 

1)Zestawienie znaków Programu, flagi RP i flagi Unii Europejskiej

2) Informację o kryteriach uprawniających do skorzystania z pomocy;

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235%
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz
przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7
ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

3) Terminy kwalifikowania do Podprogramu 2023 przez ośrodek pomocy społecznej oraz termin dystrybucji żywności;

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Instytucji Zarządzającej
(MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich
dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc
Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Plus – Podprogram 2023, dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji
FEPŻ1, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym
w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

4) Nazwy i adresy organizacji partnerskich, do których uprawnione osoby będą kierowane po odbiór żywności.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl, aby zainteresowane osoby mogły zapoznać się
ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.

Skip to content