Menu Zamknij

ROZBUDOWA DROGI DG 656047S (UL. SPORTOWA) W OSTROWACH NAD OKSZĄ, GM. MIEDŹNO

Postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Rozbudowa DG 656047S (ul. Sportowa)
w Ostrowach nad Okszą, gm. Miedźno” rozstrzygnięte zostało 6 grudnia. Firma Hucz Sp. z o.o. z Boronowa złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę. Wartość zadania to 2.060.290,10 zł.

Projekt został dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Spodziewane dofinansowanie ma wynieść 1.028.834,40 zł.

Zamawiane roboty związane z rozbudową drogi mają zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców Ostrów nad Okszą.

Do kompleksowego remontu pójdzie odcinek o długości 541 metrów. Powstanie nie tylko nowa nawierzchnia, ale również jednostronny chodnik, a ulica zostanie odwodniona poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Zagospodarowane będą także pobocza i przydrożne rowy.

Przeprowadzona rozbudowa drogi ma zapewnić wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego
i komfortu poruszania się pojazdów i pieszych, a także obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. Dzięki budowie kanalizacji deszczowej nastąpi natomiast wyraźna poprawa gospodarki gruntowo-wodnej.

Planowany termin zakończenia prac to październik 2024 r

Skip to content