Menu Zamknij

Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gm. Miedźno

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 139 028,00 zł, co stanowi 30,69 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez wykonanie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kołaczkowice, gm. Miedźno.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 1 czerwca 2024 r.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu w plac zabaw, altanę  oraz grill w miejscowości Kołaczkowice w Gminie Miedźno. W ramach inwestycji planuje się stworzyć ogólnodostępne, atrakcyjne i bezpieczne miejsce  spotkań, które przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Altana z wyposażeniem oraz grill stworzą możliwości do organizowania różnego rodzaju spotkań integrujących miejscową społeczność. Operacja zakłada także wykonanie proekologicznego oświetlenia energooszczędnego, przy wykorzystaniu najnowszych technologii energooszczędnych.

Realizacja projektu poprawi również estetykę wsi. Nowy plac zabaw zwiększy bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Zagospodarowany teren będzie pełnił rolę centrum miejscowości.

Skip to content