Menu Zamknij

OCHRONA I POPRAWA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA TERENIE GMINY MIEDŹNO POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W roku 2013 Gmina Miedźno przystąpiła do realizacji projektu pn. „Ochrona i poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Miedźno poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

            W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót, z którym podpisano umowę w dniu 21 marca 2013r. na zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

            Całkowity koszt zadania wyniósł 925.199,92 zł.  Z czego środki własne wynosiły 178.860,92 co  stanowi 19,34 % inwestycji, środki z dotacji NFOŚiGW – 416.339,00 zł co stanowi 44,99 % inwestycji oraz środki z pożyczki NFOŚiGW – 330.00,00 zł co stanowi 35,67% inwestycji.

            W ramach projektu  wybudowano 77 szt przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków:  w Borowej – 29 szt., w Miedźnie – 9 szt. i we Władysławowie – 39 szt.

Budowę poprzedziły badania geotechniczne podłoża gruntowego pod planowane przydomowe oczyszczalnie ścieków .

Skip to content