Menu Zamknij

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO „E-USŁUGI DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO”

Zakres projektu

Zakres projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego” obejmuje stworzenie teleinformatycznej platformy dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną (Platforma Teleinformatyczna e-Urząd) składającej się z oprogramowania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SOD) wraz z Komponentem Komunikacyjnym oraz oprogramowaniem wspomagającym, niezbędnym do poprawnego ich funkcjonowania oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem Partnerów projektu do efektywnego wdrożenia tego środowiska.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług w jednostkach samorządowych Powiatu Kłobuckiego realizujących projekt.

Wśród celów ogólnych projektu należy wymienić:

  • udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną przez JST oraz ich jednostki zależne interesantom, przedsiębiorcom oraz lokalnym społecznościom,
  • likwidacja barier rozwojowych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • budowa powiatowej platformy dla usług elektronicznych, które będą realizowały potrzeby społeczności beneficjentów,
  • usprawnienie funkcjonowania administracji oraz obsługi interesantów i przedsiębiorców,
  • podniesienie jakości usług publicznych,
  • obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych,
  • dostosowanie urzędów do wymogów obowiązującego prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych,
  • przyczynienie się do podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru będącego w oddziaływaniu projektu.

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne w ramach realizacji Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość projektu to 3.436.367,58 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2.887.923,31 zł, a 548.867,79 zł stanowi wkład własny Partnerów projektu.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2010 – 2011. Liderem projektu jest Powiat Kłobucki.

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl„.

Skip to content