Menu Zamknij

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ DREWNIANEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY NAD OKSZĄ, GMINA MIEDŹNO

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno

Kwota dofinansowania: 10 883,25 zł

Całkowita wartość projektu: 19 101,00 zł

Miejsce realizacji operacji: Działka nr 21//3 obręb geodezyjny Ostrowy 0007 ( teren nad zbiornikiem retencyjnym  w Ostrowach nad Okszą)

Okres realizacji: 26.05.2011 – 22.11.2012

Cel operacji: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, wzrost aktywności ruchowej i bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz poprawa atrakcyjności miejscowości.

W ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż drewnianego  placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Ostrowy nad Okszą . Po dokonaniu wyboru wykonawcy robót dnia 27.09.2012 roku podpisana została umowa . Rozpoczęto prace związane z montażem placu zabaw, który obejmował: zestaw zabawowy, huśtawkę  dwuosobową równoważną, , huśtawkę dla 2 osób, 2 huśtawki  na sprężynie, 2  ławeczki z oparciem, oraz regulamin placu zabaw. Prace zostały odebrane dnia 29.10.2012 r. zgodnie ze sporządzonym protokołem odbioru. Dnia 22.11.2012 roku został złożony wniosek o płatność, który został pozytywnie rozpatrzony , dzięki czemu inwestycja mogła być współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Skip to content