Menu Zamknij

Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą

Gmina Miedźno dnia 24 listopada 2009 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji wynosiła: 801 528,36 zł, poziom dofinansowania wynosił: 85%, wartość dofinansowania wyniosła:              671 749,99 zł.

Przedmiotem projektu była budowa i uruchomienie muzeum kultury przeworskiej oraz stworzenie Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą.

W ramach projektu zostały przeprowadzone prace budowlane i instalacyjne, został zapewniony został nadzór inwestorski oraz promocja projektu.

Utworzone muzeum kultury przeworskiej jest pierwszym tego typu obiektem w kraju.

Projekt polegał na wybudowaniu parterowego budynku usługowo-wystawienniczego z częścią socjalną wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej umożliwiających podłączenie budynku do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektro-energetycznej itp. oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach (ogrodzenie, utwardzone dojazdy, zieleń itp.). Po odbiorach techniczny budynku wszystkie eksponaty z walk zgromadzone w Izbie Pamięci mieszczącej się w szkole podstawowej w Mokrej zostały przeniesione do wybudowanego muzeum, gdzie są właściwie przechowywane i eksponowane.

W ramach projektu zakupiono dodatkowo komputer z monitorem i telewizor umożliwiający realizację projekcji multimedialnych.

Budynek o wymiarach w rzucie 21,00m na 11,00m i parametrach technicznech:

– powierzchnia zabudowy – 229,20m2

– powierzchnia użytkowa – 176,44m2

– kubatura – 1031,40m3

Skip to content