Menu Zamknij

REMONT DROGI GMINNEJ NR 656 043 S OSTROWY NAD OKSZĄ (UL. ZADWORNA) – BOROWA W GMINIE MIEDŹNO POWIAT KŁOBUCKI

Przedmiotem projektu był remont drogi gminnej nr 656 043 S Ostrowy nad Okszą – Borowa na odcinku 4,358 km. Projekt zakładał również wykonanie przebudowy chodnika (1,740 km), odwodnienia pasa drogowego poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku 0,850 km, oraz wykonania obustronnie utwardzonych poboczy na odcinku 4,358 km łącznie. Ponadto w ramach projektu oznakowano drogi znakami pionowymi (ostrzegacze, informacyjne, zakazu) oznakowano linie segregacyjne i krawędziowe oraz skrzyżowania i przejścia dla pieszych.

Głównymi celami zadania są poprawa dostępu do kluczowej sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Skip to content