Menu Zamknij

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W MIEDŹNIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MIEDŹNIE

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności w sektorze publicznym w gminie Miedźno w wyniku termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie wraz z wykorzystaniem OZE (wymiana źródła ciepła na kocioł opalany biomasą), a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

Oddziaływanie projektu:

  • wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
  • ograniczenie zmian klimatycznych;
  • poprawa atrakcyjności i wizerunku gminy;
  • zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków użyteczności publicznej (zmniejszenie kosztów energii);
  • znaczne polepszenie warunków i komfortu użytkowników obiektu;
  • poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska;
  • poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Okres realizacji projektu: 07.06.2018 r. – 31.12.2020 r.

Koszty kwalifikowane inwestycji 2 881 576,19 zł w tym:

Dofinansowanie ze środków UE– 2 449 339,76 zł

Wkład własny w wysokości –  432 236,43 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działania 4.3 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” poddziałania 4.3.4. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”.

Skip to content