Menu Zamknij

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINACH MIEDŹNO I PRZYSTAJŃ

Gmina Miedźno w partnerstwie z Gminą Przystajń zrealizowała projekt pn.: „Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń”


Projekt ten został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.


Wartość całkowita projektu to kwota 2 528 805,35 zł (w tym wydatki kwalifikowane 2 070 630,70 zł)
Dofinansowanie w kwocie 1 760 036,10 zł, przeznaczone zostało na kompleksową
termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej wraz z wymianą źródła
ciepła i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w
budynkach remiz w miejscowości Podłęże Szlacheckie i Ługi-Radły.
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w
gminach: Miedźno i Przystajń w wyniku termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wraz z
wykorzystaniem OZE.
Realizacja inwestycji (w zakresie docieplenia przegród, wymiany stolarki, modernizacji instalacji c.o. i
oświetlenia oraz wymiany źródeł ciepła na kotły opalane biomasą i budowy instalacji fotowoltaicznej)
przyczyniła się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

Okres realizacji projektu: 02.07.2018 – 30.11.2022.

Wartość projektu wynosi 2 528 805,35 zł w tym:

wydatki kwalifikowane 2 070 630,70 zł

Współfinansowanie ze środków UE– 1 760 036,10 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs

Skip to content