Menu Zamknij

HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROWACH NAD OKSZĄ

Inwestycja została zgłoszona do programu rozwoju bazy sportowej dnia 04.01.2010 roku. W dniu 21 kwietnia 2010 r. Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr III/50/5/2010 zatwierdził inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą” do dofinansowania w ramach „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” na rok 2010 z kwotą dofinansowania 925 000 zł.

Dnia 23 czerwca 2010 roku został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dnia 29.11.2010 r. podpisana została umowa na dofinansowanie budowy hali sportowej.

Projekt budowlany opracowany został w 2007 roku przez Mazowieckie Biuro Projektów w Płocku

Rozpoczęcie budowy hali sportowej z zapleczem nastąpiło 01 lipca 2010 r. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Import „KROMAR” Export Marian Krotla z siedzibą w Starokrzepicach.

Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. Z.O.O. z siedzibą w Częstochowie.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 3 484 783,12 zł, z czego dofinansowanie pzez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiło 925 000,00 zł.

Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą zakończona została dnia 30 listopada 2010 roku. Obiekt oddany został do użytkowania dnia 31.01.2011 roku, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłobucku Nr 23/11 z dnia 31.01.2011 roku.

Hala sportowa jest nowoczesnym obiektem, posiada podłogę sportową powierzchniowo elastyczną, przystosowana jest do gier zespołowych, wyposażona w łatwo montowany lekki sprzęt. Sala dysponuje 127 miejscami siedzącymi, zespołem szatni z umywalkami o natryskami. Cały obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Skip to content