Menu Zamknij

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWÓW

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno

Kwota dofinansowania: 24 990,00

Całkowita wartość projektu: 45 587,24

Miejsce realizacji operacji: Władysławów

Okres realizacji: 02.06.2010 – 28.04.2011

Cel operacji: poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców , a przede wszystkim dzieci i młodzieży poprze utworzenie miejsca wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania wolnego czasu. 

Świetlica we Władysławie to budynek byłej szkoły podstawowej.

W ramach pozyskanych z projektu środków  wykonano roboty budowlane polegające na wydzieleniu ściankami działowymi pomieszczeń w celu poprawy funkcjonalności budynku. Wydzielono ściankami działowymi toalety, w tym celu konieczne było rozebranie drewnianych podłóg i ułożenie płytek ceramicznych, rozbiórka istniejących pieców kaflowych, wymiana drzwi i wykonanie instalacji wod.kan i elektrycznej oraz naprawa tynków i malowanie pomieszczeń świetlicy.

Miejscowości Władysławów liczy 379 mieszkańców.

Remont świetlicy zakończono 27.04.2011 r. Odbioru końcowego prac dokonano dnia 28.04.2011 

Skip to content