Menu Zamknij

REMONT CHODNIKA PRZY UL. WOŁYŃSKIEJ W WAPIENNIKU

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno

Całkowita wartość projektu: 390 125,73 zł

Miejsce realizacji operacji: Wapiennik, ul. Wołyńska 

Okres realizacji: 07.07.2010 -26.11.2010 r. (odbiór końcowy robót i przekazanie obiektu do użytku)

Cel operacji: poprawa funkcjonalności obszaru przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Wapiennik, a także mieszkańców Gminy Miedźno. Operacja przyczyni się do  wzmocnienia sieci komunikacyjnej oraz usprawni sposób przemieszczania się mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach realizacji inwestycji wykonany został remont chodnika (strona prawa) ul. Wołyńska w Wapienniku. Wykonano chodnik z kostki brukowej o grubości 8 cm na podbudowie o grubości 15 cm na podbudowie tłuczniowej o grubości 20 cm (756 m2 ), urządzono wjazdy z kostki brukowej o grubości 8 cm (382 m2 ) oraz zostało wykonane odwodnienie wzdłuż remontowanego chodnika (24 szt.).

Skip to content