Menu Zamknij

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEDŹNO

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miedźno
Beneficjent operacji: Gmina Miedźno
Kwota dofinansowania: 28 908,07 zł
Całkowita wartość projektu: 34 009,50 zł
Okres realizacji: 23.10.2013 – 30.09.2015 r.
 
Projekt  współfinansowany jest przez UE z funduszu spójności w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

Podstawą formalną opracowania Planu jest Uchwała Nr 263/XXXIV/2013 Rady Gminy Miedźno  z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miedźno.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na  wybór wykonawcy, który odpowiedzialny był za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedźno. Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 11.04.2014 r. 

Treść i zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynikał z załącznika nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/ 9.3/2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z dwóch zasadniczych części: inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy Miedźno, opierającej się na zużyciu energii i paliw na terenie gminy oraz planu działań, w którym wskazano działania przewidziane do realizacji w latach 2015-2020 przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 24.06.2016 r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty do  realizacji przez Radę Gminy Miedźno uchwałą Nr 137/XXI/2016  dnia 14.06.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedźno.

Skip to content